Petter Dass (1647 – 1707)

Petter Dass (1647 – 1707)
peter dundas
Image by Trondheim byarkiv
Format: Fotopositiv
Dato / Date: Ukjent
Fotograf / Photographer: Ukjent
Wikipedia: Petter Dass (1647 – 1707)
Lenke / Link: Petter Dass Museet (petterdass.no)
Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim
Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H41.B38.F2814

Merknad: Petter Dass ble født i 1647, sannsynligvis på Nord-Herøy, som den eldste i en søskenflokk på fem. Moren, Maren Falch, var datter av Anne Joensdatter fra Tjøtta og fogden, Peder Jacobsen Falch. Falch-familien hadde sine slektsrøtter i Nederland.
Faren til Petter, Peitter Pittersen eller Peter Don Dass, var født i Dundee i Skottland og hadde i 1635 tatt borgerskap i Bergen. En tid senere kom han nordover som handelsmann og ble gift med fogdens datter.
Da Petter Dass var omkring seks år gammel, døde faren. Moren giftet seg senere på nytt, og den unge Petter vokste opp hos forskjellige slektninger.
I 1660, 13 år gammel, kommer Petter Dass til Bergen for å gå på katedralskolen. Oppholdet i Bergen gir Petter Dass mange impulser.

Jeg hos dig var i min fremvoxende aar
Gik blandt din Ungdom i Skole,
En Moder for mig, og for andre du var,
Jeg sled paa dine Gader Skoesole…

I årene 1666 – 68 var Petter Dass student ved universitetet i København. Der fikk han undervisning i en streng luthersk lære som ble avgjørende for ham både som prest og dikter.
Etter endt utdannelse kommer Petter Dass tilbake til Helgeland. Her blir han gift med Margrethe Andersdatter fra Vefsn, og de får to sønner.
Helgeland blir rammen rundt Petter Dass’ virksomhet som prest og dikter hele livet.

I dig er jeg baaren og svøbet i Klud,
I dig har jeg holdt mange Tørninger ud,
Ja haft baade Velstand og Møye.

Etter å ha vært huslærer i Vefsn og kapellan på Nesna ble Petter Dass i 1689 utnevnt til Sogneprest i Alstahaug. Han blir en myndig og velstående sogneprest i et mektig prestegjeld.
Etter hvert plages han av sykdom og søker om at sønnen Anders må få etterfølge ham i stillingen.
17. august 1707 dør Petter Dass. Gravstedet hans er ikke kjent i dag, men sannsynligvis ble han gravlagt i Alstahaug kirke.

Naar jeg henlegge skal min Been
Blant Torf og Steen
Hvo tør min Søfn da bryte.

All informasjon hentet fra: Petter Dass Museet

Leave a Reply